hrensl

AKTUALNA PROBLEMATIKA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI

4.- 8.10.2017.
Hotel Olympia, Vodice

Ovogodišnji tradicionalni stručno-poslovni skup s međunarodnim sudjelovanjem, u organizaciji Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacija, biti će održan od 4. – 8. 10. 2017. godine u Vodicama, te Vas pozivamo da svojom nazočnošću budete sastavni dio jednog od najvećih godišnjih događanja na polju vodnoga gospodarstva u Europi.

Dugogodišnjom praksom organiziranja ovog stručnog skupa Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacija uspješno okuplja veliki broj stručnjaka koji se bave vodoopskrbom, odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, na centralnom godišnjem događanju, s namjerom da kroz razmjene informacija, znanja i iskustva šireg kruga pojedinaca, tvrtki i ustanova u značajnoj mjeri doprinese razvoju i napretku predmetne problematike.

Iz godine u godinu bilježi se sve veći interes za ovaj skup, kako u dijelu samog prisustvovanja na skupu, tako i u dijelu koji se odnosi na pripreme i izlaganja stručnih radova od strane autora.

Uz prezentacije stručnih radova značajni dio stručnog skupa ima i raznovrsni popratni program izlaganja proizvoda i usluga, te tematske radionice na kojima se u ugodnoj atmosferi prezentiraju ustanove i tvrtke s svojim najnovijim dostignućima i programima.

Na polju vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, u Hrvatskoj ali i šire, u tijeku su mnogobrojne aktivnosti pripreme i provedbe velikog broja investicija s ciljem značajnijeg povećanja standarda vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja.

Investicijski zamah koji je već započeo i u Hrvatskoj, a u značajnijoj mjeri se očekuje posebno u nadolazećim godinama, predstavlja vjerojatno jedan od najvećih investicijskih ciklusa na ovim prostorima u povijesti, a zasigurno najveći u području vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Stoga se očekuje da na samom stručnom skupu budu prezentirani projekti i investicije u tijeku, kao i gotove investicije, sve u cilju razmjene dosadašnjih iskustava između širokog spektra stručnjaka koji već pripremaju i provode ovakve aktivnosti s budućim sudionicima u provedbi velikog broja investicija koje nas očekuju.

S time u vezi je i niz aktivnosti koje se paralelno odvijaju, a usmjerene su na unaprjeđenje cjelokupnog sektora vodnoga gospodarstva i povećanje standarda krajnjih korisnika, uz približavanje ciljevima i dostignućima koje Hrvatska, kao punopravna članica Europske unije, želi postići. To se, između ostalog, odnosi i na vrlo značajno zakonodavno područje koje prati pripremu i provedbu širokog spektra investicija, ali i u značajnoj mjeri oblikuje okvire poslovanja i organiziranja javnih isporučitelja vodnih usluga. Kod toga se vrlo značajnim predstavlja nova zakonska regulativa u dijelu koji se odnosi na javnu nabavu, a što će vjerujemo u značajnoj mjeri direktno utjecati na postupke pripreme i provedbe planiranih investicija.

Također se nastavljaju i vrlo značajni i kompleksni procesi reforme vodnog sektora Republike Hrvatske, a kod čega se tek očekuju značajniji pomaci u predstojećem periodu, sve kao nastavak već započetih aktivnosti.

Sukladno navedenom na stručnom skupu se planira niz stručnih izlaganja i prezentacija, diskusije i aktivno sudjelovanje većeg broja sudionika u razmatranju predmetne problematike, odnosno širokog spektra navedenih aktivnosti. Također, na skupu će uz stručna predavanja i diskusije biti organiziran tematski okrugli stol, te niz popratnih događanja.

Ovogodišnjim stručnim skupom će cjelokupna planirana problematika biti podijeljena u četiri tematske cjeline slijedom kojih će se prikupljati stručni radovi i provoditi stručni dio skupa. Uz navedene tematske cjeline dobrodošli su stručni radovi i iz drugih područja vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Predviđene tematske cjeline na ovogodišnjem stručnom skupu su slijedeće:

  1. VODOOPSKRBA
  2. ODVODNJA OTPADNIH VODA
  3. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
  4. EKONOMSKO-PRAVNI ASPEKTI POSLOVANJA JAVNIH ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA I PROVEDBA EU PROJEKATA U VODNOM GOSPODARSTVU

Vjerujemo da, kao i svake godine, postoji veliko zanimanje i interes za pripremu stručnih radova i stručnih predstavljanje u okviru navedenih tematskih cjelina, te stoga upućujemo poziv zainteresiranim autorima da svojim stručnim radovima i sudjelovanjem doprinesu daljnjem razvoju predmetne problematike. Uz stručne radove iz predloženih tematskih cjelina svakako su dobrodošli i radovi iz drugih područja vezanih uz vodno gospodarstvo.

Uz to pozivamo stručne službe javnih isporučitelja vodnih usluga, profesore fakulteta, stručne službe nadležnih Ministarstava i Hrvatskih voda, projektante, proizvođače i distributere opreme, Institute, Inspekcijske službe, da se također uključe u stručni dio skupa putem svojih stručnih radova i prezentacija, te na taj način doprinesu daljnjem razvoju i napretku struke, kao i razmjeni znanja, iskustava i informacija o navedenoj problematici.

Organizacijski odbor

Prva obavijest Druga obavijest

Prijava sudjelovanja i rezervacija smještaja (pdf) Prijava stručnog referata (pdf)

Prijava sudjelovanja i rezervacija smještaja (online) Prijava stručnog referata (online)