slenhr

AKTUALNA PROBLEMATIKA V OSKRBI Z VODO IN KANALIZACIJO

10.- 14.10.2018.
Hotel Park Plaza Histria, Pula, Hrvaška

Z dolgoletno prakso organiziranja tega strokovnega srečanja Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacija vsako leto uspešno privabi veliko število strokovnjakov, ki se ukvarjajo z oskrbo z vodo, kanalizacijo i s prečiščevanjem odplak, na to osrednje letno srečanje, ki ga organiziramo zaradi izmenjave informacij, znanj in izkušenj širšega kroga posameznikov, podjetij in ustanov. To naj bi pomembno prispevalo razvoju in napredovanju omenjene problematike.

Zanimanje za samo srečanje narašča iz leta v leto in sicer kakor za samo udeležbo na srečanju, takor tudi od strani samih avtorjev za prezentacijo strokovnih prispevkov. Razen prezentacij strokovnih prispevkov pomembni del srečanja je tudi zelo pisani spremni program, s predstavljanjem proizvodov in storitev, s tematskimi delavnicami, na katerih se v zelo prijetnem ozračju predstavljajo ustanove in podjetja, s svojimi najnovejšimi dosežki in programi. Na področju oskrbe z vodo, kanalizacijo in prečiščevanja odplak na Hrvaškem, pa tudi širše, se izvajajo številne aktivnosti, kot so to priprave in izvajanje velikega števila naložb, zaradi zvišanja standardov v oskrbi z vodo, kanalizacijo in v prečiščevanju odplak. Naložbeni zagon, ki se je začel tudi na Hrvaškem, in kje večji obseg naložb pričakujemo šele v naslednjih letih, predstavlja verjetno enega največjih investicijskih ciklov na teh prostorih v zgodovini in zagotovo največji na področju oskrbe z vodo, kanalizacijo in prečiščevanja odplak. Zaradi tega pričakujemo, da bodo na srečanju predstavljeni projekti in aktualne naložbe, kakor tudi že končani projekti, z namenom izmenjave izkušenj med različnimi strokovnjaki, ki že pripravljajo in izvajajo podobne projekte in tistimi, ki se bodo šele udeležili izvajanje velikega števila naložb, ki so pred nami.

S tem je povezana vrsta aktivnosti, ki se paralelno izvajajo in so usmerjene na pospeševanje celotnega področja vodnega gospodarstva in na zvišanje standarda za končne uporabnike, ob približevanju ciljem in dosežkom, ki jih Hrvaška načrtuje kot polnopravna članica Evropske unije. To se posebe nanaša na zelo pomembno področje zakonodaje, ki spremlja pripravo in izvajanje različnih investicij in v veliki meri oblikuje okvir poslovanja in organiziranja javnih ponudnikov vodnih storitev. Zelo pomembna je zakonodaja, ki se nanaša na javna naročila, kar bo verjetno neposredno vplivalo na postopke priprave in izvajanja načrtovanih naložb. Nadaljujejo se tudi pomembni i kompleksni procesi reforme vodnega sektorja Republike Hrvaške in tu pričakujemo šele večje premike v prihodnem obdobju kot nadaljevanje začetih dejavnosti.

V skladu z vsem omenjenim v programu strokovnega srečanja je načrtovana vrsta strokovnih referatov in prezentacij, razprave in aktivna udeležba večjega števila udeležencev v obravnavi orisane problematike, oziroma cele pahljače omenjenih aktivnosti. Razen strokovnih predavanj in razprav na srečanju bo organizirana tematska okrogla miza in veliko število spremnih aktivnosti.

Na letošnjem strokovnem srečanju bo načrtovana tematika razdeljena v štiri tematske enote in v tem okviru bomo zbirali strokovne prispevke in izvajali strokovni del srečanja. Razen prispevkov v okviru teh štirih tem, pozdravljamo tudi strokovne prispevke, ki obravnavajo druga področja oskrbe z vodo, kanalizacije in prečiščevanja odplak.

Za letošnje strokovno srečanje so predvidene naslednje štiri glavne teme:

  1. OSKRBA Z VODO
  2. KANALIZACIJA ZA ODPADNE VODE
  3. PREČIŠČEVANJE ODPLAK
  4. EKONOMSKO-PRAVNI ASPEKTI POSLOVANJA JAVNIH PONUDNIKOV VODNIH STORITEV IN IZVAJANJE EU PROJEKTOV V VODNEM GOSPODARSTVU

Prepričani smo, da tako kot vsako leto obstaja veliko zanimanje za pripravoo strokovnih prispevkov in prezentacij v okviru omenjenih glavnih tem in vabimo zainteresirane avtorje, da s svojimi strokovnimi prispevki in s svojo udeležbo prispevaju daljnem razvoju tematike. Razen strokovnih prispevkov na predlagane glavne teme, vsekakor tudi pozdravljamo prispevke iz drugih področjih, povezanih z vodnim gospodarstvom.

Ravno tako vabilo strokovne službe javnih ponudnikov vodnih storitev, univerzitetne profesorje, strokovne službe pristojnih ministrstev in Hrvatskih voda, projektante, proizvajalce in distributerje opreme, inštitute, inšpekcije, da se vključijo v strokovni del srečanja in tako prispevaju razvoju in napredovanju stroke, izmenjavi znanj, izkušenj in informacij o predlagani tematiki.

Organizacijski odbor

Drugo obvestilo (PDF) Prvo obvestilo (PDF) Prijava udeležbe in rezervacija namestitve (PDF) Prijavnica o nameri sodelovanja (PDF)