hrensl

AKTUALNA PROBLEMATIKA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI

10.- 14.10.2018.
Hotel Park Plaza Histria, Pula

Ovogodišnji tradicionalni stručno-poslovni skup s međunarodnim sudjelovanjem, u organizaciji Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacija, biti će održan od 10. – 14. 10. 2018. godine u Puli, te Vas pozivamo da svojom nazočnošću budete sastavni dio jednog od najvećih godišnjih događanja na polju vodnoga gospodarstva u Europi.

Već dulji niz godina Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacija uspješno organizira centralno godišnje događanje na polju problematike vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koje svake godine okuplja više stotina stručnjaka s osnovnim ciljem prezentacije informacija, iskustava i novih dostignuća iz šireg područja struke. Ovaj skup je prepoznat kao mjesto okupljanja pojedinaca, tvrtki i ustanova iz svih krajeva Republike Hrvatske, ali i mnogo šire obzirom da ga iz godine u godinu posjećuje sve više stranih stručnjaka iz većine zemalja Europe, ali i šire. Na taj način dolazi do vrlo dragocjene razmjene iskustava kako na polju upravljanja javnim tvrtkama koje se bave vodoopskrbom i odvodnjom, tako i na polju upoznavanja raznih proizvoda i usluga, tehnoloških dostignuća i općenito napretka u širem smislu.

Zasigurno je jedna od najznačajnijih činjenica u vodnom gospodarstvu na ovim prostorima jedinstveno tržište Europske unije, a kojega je sastavni dio i područje Republike Hrvatske. Nakon proteka od pet godina od pristupanja Hrvatske Europskoj uniji moglo bi se reći da je u proteklom periodu došlo do značajnih promjena i u vodnom gospodarstvu i to s mnogih osnova. Iskustvo Hrvatske s članstvom u Europskoj uniji ima pozitivnih i negativnih rezultata, te će svakako predstavljati izazov u narednom periodu kako se što bolje nositi s često vrlo zahtjevnim procedurama i propisima, odnosno kako unaprijediti dosadašnja iskustva i na taj način se još kvalitetnije razvijati i biti uz bok sektoru vodnog gospodarstva najrazvijenijih država Europske unije. Još ima jako puno prostora za učenje i unapređenje cjelokupnog sektora, ali isto tako možemo reći da je već primjetan značajan iskorak pojedinih tvrtki i ustanova, te da razmjena dostignuća i iskustava ide i u suprotnom smjeru.

Možemo reći da je u proteklih pet godina napravljeno jako puno po pitanju prilagodbe zakonodavstva i podzakonskih akata, ali i po pitanju pripreme šireg spektra projekata za konačnu implementaciju. Početak realizacije velikog broja prethodno pripremljenih projekata se očekuje u nadolazećim godinama, te je razmjena iskustava u pripremi i provedbi takvih zahvata od općeg značaja, a sve s ciljem što kvalitetnije i brže provedbe. Osnovu ovog skupa čine izlaganja stručnih radova od strane autora koji na taj način prezentiraju svoja iskustva, dostignuća, proizvode i usluge i na taj način ostvaruju razmjenu znanja i informacija s ostalim sudionicima skupa.

Obzirom na prethodno navedeno očekuje se da na samom stručnom skupu budu prezentirani projekti i investicije u tijeku, kao i gotove investicije, sve u cilju razmjene dosadašnjih iskustava između širokog spektra stručnjaka koji već pripremaju i provode ovakve aktivnosti s budućim sudionicima u provedbi velikog broja investicija koje nas očekuju.

Uz izlaganja i prezentacije stručnih radova, u velikoj mjeri razmjeni iskustava doprinosi i različiti popratni stručni program izlaganja proizvoda i usluga, te svakako i tematske radionice na kojima tvrtke i ustanove imaju široke mogućnosti prezentacije svojih proizvoda i usluga u ležernijoj atmosferi, u direktnom kontaktu s potencijalnim partnerima, kupcima.

Već tradicionalno, na skupu će biti organiziran i tematski okrugli stol, kao središnje događanje cijelog skupa, obzirom da iz godine u godinu raste interes za ovu vrstu aktivne komunikacije između vrlo priznatih stručnjaka kao sudionika okruglog stola i svih ostalih prisutnih.

Za ovogodišnji stručni skup je planirano da cjelokupni službeni dio programa sa stručnim izlaganjima bude podijeljen u četiri tematske cjeline slijedom kojih će se i prikupljati stručni radovi. Predviđene tematske cjeline na ovogodišnjem stručnom skupu su slijedeće:

  1. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA S NAGLASKOM NA PROBLEMATIKU IMOVINSKO-PRAVNOG RJEŠAVANJA I IZRADU DOKUMENTACIJE O NABAVI
  2. UTVRĐIVANJE POSTOJEĆEG STANJA, KONTROLA I SANACIJA U SUSTAVIMA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA
  3. PROBLEMATIKA PRIKLJUČIVANJA NA SUSTAVE JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE
  4. GOSPODARENJE OTPADOM I OTPADNIM MULJEM NA UREĐAJIMA ZA PROČIŠĆAVANJE

Već sada postoji veliko zanimanje i interes za pripremu stručnih radova za ovogodišnji skup, a mi Vam upućujemo ovaj poziv kao priliku da se aktivno uključite u rad samog skupa, te na taj način promovirate sebe i svoju tvrtku. Na taj način ćemo zajedno doprinjeti daljnjem razvoju predmetne problematike. Uz stručne radove iz predloženih tematskih cjelina svakako su dobrodošli i radovi iz drugih područja vezanih uz problematiku vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Naravno da posebno pozivamo i stručne službe javnih isporučitelja vodnih usluga, profesore fakulteta, stručne službe nadležnih Ministarstava i Hrvatskih voda, projektante, proizvođače i distributere opreme, Institute, Inspekcijske službe, da se također aktivno uključe u stručni dio skupa putem svojih stručnih radova i prezentacija, te na taj način doprinesu daljnjem razvoju i napretku struke, kao i razmjeni znanja, iskustava i informacija o navedenoj problematici.

Organizacijski odbor

Druga obavijest Prva obavijest Prijava sudjelovanja i rezervacija smještaja (pdf) Prijava stručnog referata (pdf)