O događaju

Poslušajte praktična iskustva predavača, povežite se s kolegama s kojima dijelite probleme i ciljeve i unaprijedite načine na koje kroz javnu nabavu možete poboljšati svoju zajednicu.

Predavanja će držati vrhunski hrvatski stručnjaci iz domene javne nabave.

Tematske cjeline

1. PRIPREMA DOKUMENTACIJE O NABAVI

- Istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje

- FIDIC uvjeti ugovora (Žuta i Crvena knjiga) i primjena „jednakovrijedno“

- UPOV-a: Odabir tehnologije za optimalan rad postrojenja i dostizanje svih propisanih parametara.

2. PROVEDBA POSTUPAKA JAVNE NABAVE TE PREGLED I OCJENA PONUDA

- Utjecaj propisanih uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir ponude (ENP)

- Pregled i ocjena ponuda (naglasak: strani ponuditelji)

- Pravna zaštita u postupcima javne nabave

3. KONTROLA PROVEDENIH POSTUPAKA NABAVE (EX-POST)

- Specifičnosti u reviziji postupaka javne nabave

- Specifičnosti u reviziji vodno-komunalnih projekata financiranih iz NPOO-a

- Ex-post kontrola Posredničkog tijela razine 2

- Ex-post kontrola s naglaskom na podnošenje Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS)

4. PRAVNI ODNOS KORISNIKA I EU

- Pravni odnosi Korisnika i Posredničkih tijela na temelju UODBS

- Izmjena ugovora u razdoblju njegova trajanja (ZJN čl. 314 – 321)

5. PANEL RASPRAVA

- Izazovi provedbe postupaka javne nabave, kontrola provedenih nabava i izmjene ugovora u razdoblju njegova trajanja.

Program Konferencije biti će audio sniman.

Okvirni program
Četvrtak 05.05.2022.
14:00 – 19:00 Dolazak, akreditacija i smještaj sudionika
19:00 – 21:00 Večera
21:00 – 23:00 Društveni program
Petak 06.05.2022.
09:00 – 11:15 Stručna izlaganja
11:15 – 11:45 Stanka za kavu
11:45 – 13:00 Stručna izlaganja
13:00 – 15:00 Stanka za ručak
15:00 – 18:00 Stručna izlaganja
19:30 – 21:00 Večera
21:00 – 23:00 Društveni program
Subota 07.05.2022.
09:00 – 10:30 Stručna izlaganja
10:30 – 11:00 Stanka za kavu
11:00 – 11:45 Stručno izlaganje
11:45 – 14:00 Radionica
14:00 – 14:30 Panel rasprava
14:30 Ručak
Završetak programa (odlazak iz hotela)
Ključni datumi
Do 08.04.2022. Uplata kotizacije (1.875,00 kn)
Od 09.04.2022. Uplata kotizacije (2.125,00 kn)
15.04.2022. Dostaviti Power Point prezentacije
20.04.2022. Dostaviti pitanja za predavače i panel raspravu
29.04.2022. Pismeni otkaz rezervacije smještaja bez naknade
Kotizacija

Kotizacija iznosi 1.875,00 EUR (PDV uključen) ukoliko se uplati do 08.04.2022. Od 09.04. kotizacija iznosi 2.125,00 EUR (PDV uključen)

Kotizaciju plaćaju svi sudionici Konferencije bez obzira na broj dana sudjelovanja na Konferenciji ili broj djelatnika iz pojedine tvrtke ili ustanove.

Kotizacija mora biti plaćena prije dolaska na akreditaciju u hotelu.

U cijenu kotizacije je uključeno:

*Odnosi se na sudionike Konferencije koji će u hotelima boraviti u aranžmanu Revelina.

Plaćanje

Uplate iz tuzemstva:
IBAN: HR 4123600001101461113
(uz obveznu naznaku imena sudionika i poziva na broj dobivene ponude)

Uplate iz inozemstva:
Zagrebačka banka d.d.,
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
SWIFT: ZABA HR2X, Revelin d.o.o. Ičići
IBAN: HR 4123600001101461113
(Sve bankovne troškove snosi uplatitelj.)

Prijava i rezervacija smještaja

Prijava sudjelovanja i rezervacija smještaja

Prijave za sudjelovanje i rezervaciju smještaja u hotelu moguće je izvršiti na Internet stranici Revelina izravno, odnosno putem prijavnice koju treba čitko ispuniti i ovjeriti te poslati na e-mail adresu. Prijava služi kao Ugovor o kupovini aranžmana i temeljem istog biti će Vam ispostavljen račun za izvršenu rezervaciju smještaja i kotizaciju.

U slučaju većeg interesa, odnosno popunjavanja soba u hotelu Ilirija, kasnije prijavljeni sudionici biti će smješteni u hotelu Adriatic time da će hotelske usluge uživati u hotelu Ilirija.

Pismeni otkaz rezervacije bez naknade moguć je najkasnije do 29.04.2022., nakon čega se otkaz dolazaka odnosno nedolaska, nažalost naplaćuje u vrijednosti jednodnevnog aranžmana jer ćemo mi biti terećeni od strane hotela.

Sudionici koji ispune prijavnicu kojom potvrđuju svoju namjeru sudjelovanja na Konferenciji biti će pravovremeno informirani o svakoj novonastaloj situaciji glede pandemije. U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije i odredbe Kriznog stožera o zabrani održavanja Konferencije cjelovit iznos uplate biti će vraćen uplatitelju.

Strogo poštujući epidemiološke mjere i preporuke sudionici Konferencije biti će maksimalno zaštićeni za vrijeme održavanja iste.HOTEL ILIRIJA (cijene u €)
Puni pansion po osobi Jednokrevetna soba Dvokrevetna soba
1 noćenje1080850
2 noćenja21601700
3 noćenja32402550

VAŽNO: Molimo svakako ispuniti prijavu i za profesionalnog vozača službenog automobila, ukoliko treba smještaj, te na prijavnici naznačiti da je vozač.

Molimo Vas da prijavni list popunite za svaku osobu poimenično i pošaljete nam e-mailom ili putem on-line prijavnice dostupne na www.revelin.hr. Prijave će se primati dokle god bude raspoloživih soba u hotelu.Bodovi za javnu nabavu

Sudjelovanje na Konferenciji donosi 12 bodova za javnu nabavu.

Program petak 6.5.2022., 8 bodova

Program subota 7.5.2022., 4 boda

Životopis predavača

Izvedbeni program Konferencije

Potvrde o pohađanju bit će podijeljene odmah nakon Konferencije.

U skladu s odredbama Pravilnika o max. broju sudionika na programu usavršavanja, molimo Vas da svoje prijave (ime, prezime, OIB i datum rođenja) pošaljete na mail: kongres@revelin.com.hr

Hrvatski savez građevinskih inženjera svojim će članovima osigurati 10 bodova za sudjelovanje na Specijaliziranoj Konferenciji o javnoj nabavi.

NAPOMENA: Sudionici koji sudjeluju na Konferenciji Aktualna problematika u javnoj nabavi dobit će bodove za javnu nabavu kao i bodove za HSGI.

Marketing program

Ne propustite prisustvovati specijaliziranoj Konferenciji koja se održava u Republici Hrvatskoj. To će biti prilika za bolje upoznavanje s potencijalnim korisnicima usluga, odnosno imat ćete mogućnost izravnog osobnog kontakta sa stručnjacima koji odlučuju. Troškove sponzoriranja dobit ćete posebnim mailom, ali bez obzira na to, obvezni ste platiti kotizaciju. Bilo koju vrstu poslovne aktivnosti bit će moguće provoditi samo u skladu s posebnim Ugovorom s organizatorom i uz službenu akreditaciju.