O događaju

Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, Komisija za plitku vodu, Komisija za otpadne vode u suradnji s Hrvatskim savezom građevinskih inženjera pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda ogranizira stručno-poslovni skup s međunarodnim sudjelovanjem uz prezentaciju proizvoda i usluga Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji.

Poštovani,

tradicionalni godišnji stručno-poslovni skup s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacija ove godine će biti održan u periodu od 23. do 27. listopada u hotelu Elaphusa u Bolu na otoku Braču. Ovime nastavljamo s vrlo uspješnom praksom okupljanja stručnjaka s područja srednje i južne Europe koji se bave problematikom vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Stoga vas pozivamo da prisustvujete jednom od najznačajnijih događanja u sektoru vodnog gospodarstva u ovom dijelu Europe.
Tradicionalno se ovaj skup održava pod nazivom:
AKTUALNA PROBLEMATIKA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI

Prikaži više informacija →

Godišnji stručni skup Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacija već je godinama prepoznat kao glavno godišnje događanje na kojem se okupljaju stručnjaci iz većine europskih zemalja koji se bave vodnim gospodarstvom i stoga predstavlja centralno mjesto okupljanja i razmjene znanja i iskustava pojedinaca, tvrtki i ustanova. Iz godine u godinu je interes za sudjelovanje na skupu sve veći, a što dokazuje i brojka od 600-700 sudionika svake godine.
Posebno je značajan interes autora stručnih radova za prezentacije svojih iskustava i dostignuća, kako iz Hrvatske tako i iz drugih zemalja, a što čini osnovu za razmjenu iskustava među stručnjacima, te konstantno upoznavanje prisutnih s najnovijim dostignućima na svim poljima vodnoga gospodarstva, a posebno na područjima problematike vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Uz bok prezentacijama stručnih radova, na stručnom skupu su već dulji niz godina prisutne i druge aktivnosti koje se ogledaju u raznovrsnom popratnom programu izlaganja proizvoda i usluga, te izuzetno dobro prihvaćene tematske radionice na kojima se u ugodnoj atmosferi prezentiraju najnovija dostignuća i razmatraju aktualni problemi u samoj struci.
Vrlo značajnim se pokazala i razmjena kontakata i iskustava na području upravljanja javnim tvrtkama koje se bave vodoopskrbom i odvodnjom, a sve s ciljem poboljšanja i unaprjeđenja poslovanja tih tvrtki kao nosioca rada i razvoja u svojim sredinama.

Situacija danas, na polju vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, u Hrvatskoj je u znaku mnogih aktivnosti koje se provode s ciljem unaprjeđenja poslovanja cjelokupnog sektora vodnoga gospodarstva i povećanje standarda krajnjih korisnika, uz osiguranje ciljeva i obveza na koje se Hrvatska, kao punopravna članica Europske unije, obvezala. Svjedoci smo da se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju pokrenulo značajan broj vodno-gospodarskih infrastrukturnih projekata, ali isto tako da postoje ozbiljni problemi u provedbi, a što u konačnosti rezultira znatno sporijom i manje efikasnom implementacijom direktiva Europske unije. Zasigurno će i na stručnom skupu ova problematika biti prisutna u značajnoj mjeri, a sve kao rezultat zainteresiranosti struke, ali i šire javnosti, da se u što većoj mjeri i u što kraćem roku započnu i realiziraju ovakvi značajni projekti koji direktno utječu na rast i razvoj društva u cjelini.

Na pripremu i provedbu širokog spektra investicija u značajnoj mjeri ima utjecaja i zakonodavni okvir, koji kroz veliki niz zakona i pravilnika direktno utječe i na poslovanje i organiziranje javnih isporučitelja vodnih usluga, kao nositelja razvoja u vodnom gospodarstvu Republike Hrvatske. Jedno od najbitnijih područja za poslovanje javnih isporučitelja vodnih usluga u RH su procesi reforme vodnog sektora Republike Hrvatske, koji su već u tijeku, ali se tek u narednom periodu očekuje cijeli niz aktivnosti koje imaju zadatak u velikoj mjeri reformirati cijeli sektor.

Tematske cjeline

Okvirne tematske cjeline na ovogodišnjem stručnom skupu, a sve kao smjernice autorima za pisanje stručnih radova, su slijedeće:

  1. PROBLEMATIKA PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA
  2. TEHNIČKI I EKONOMSKI ASPEKTI GUBITAKA U VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA
  3. DALJINSKO OČITAVANJE POTROŠNJE VODE
  4. OBRADA I ZBRINJAVANJE MULJA NA UREĐAJIMA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
  5. PROBLEMATIKA KVALITETE I PROČIŠĆAVANJA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, TE KVALITETE OTPADNIH VODA
Kotizacija

Kotizacija iznosi 1.950,00 EUR (PDV uključen), odnosno 265,00 € ukoliko se uplati do 06.09.2019. Od 07.09. kotizacija iznosi 2.350,00 EUR (PDV uključen), odnosno 320,00 €

Plaćanje

Uplate iz tuzemstva:
IBAN: HR 4123600001101461113
(uz obveznu naznaku imena sudionika i poziva na broj dobivene ponude)

Uplate iz inozemstva:
Zagrebačka banka d.d.,
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
SWIFT: ZABA HR2X, Revelin d.o.o. Ičići
IBAN: HR 4123600001101461113
(Sve bankovne troškove snosi uplatitelj.)

Prijava sudjelovanja i rezervacija smještajaHotel Elaphusa (cijene u €)
Puni pansion po osobi Jednokrevetna soba Dvokrevetna soba
1 noćenje12090
2 noćenja240180
3 noćenja360270
4 noćenja480360
Hotel Borak (cijene u €)
Puni pansion po osobi Jednokrevetna soba Dvokrevetna soba