O događaju

Poštovani,

pozivamo Vas da nam se pridružite na stručno-poslovnom pod nazivom:

AKTUALNA PROBLEMATIKA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI

Ovaj stručni skup predviđen je kao mjesto okupljanja i razmjene iskustava velikog broja stručnjaka iz Republike Hrvatske i okolnih zemalja, kao i mnogobrojnih stručnjaka s šireg europskog okruženja. Na taj način će ovaj stručno-poslovni skup biti jedan od najvažnijih događanja u vodnom gospodarstvu, na ovim prostorima i kao takav je nezaobilazan za upoznavanje s stanjem u sektoru vodoopskrbe i odvodnje, novostima, postignućima i mogućnostima daljnjeg razvoja.

Planirano je da će okosnica stručnog dijela skupa biti stručni radovi iz Hrvatske i okolnih zemalja, s time da se očekuje prisustvo autora s svojim prezentacijama, i s šireg područja Europe. Putem prezentacija stručnih radova iz različitih područja struke autori će imati priliku informirati širu stručnu javnost o najnovijim dostignućima i iskustvima u razvoju i upravljanju na području problematike vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Uz cijeli niz aktivnosti u službenom dijelu skupa, u velikoj mjeri će njegovom značaju pridonijeti i popratna događanja, poslovna predstavljanja i izlaganja proizvoda i usluga iz područja vodoopskrbe i odvodnje. Time će biti omogućen direktni kontakt s tvrtkama, proizvodima i uslugama, uz mogućnost neposrednog uvida u svaki pojedini proizvod ili uslugu. Stoga se očekuje prisutnost velikog broja izlagača i izložbenih prostora, ali i mnoštvo različitih popratnih aktivnosti povezanih s time.

Obzirom da je već dulji niz godina, od pristupanja RH Europskoj uniji 2013. godine, u tijeku priprema i provedba kapitalnih investicija u vodnom gospodarstvu, najvećim djelom kroz programe EU (putem Kohezijskog fonda EU), na stručnom skupu se očekuje razmjena iskustava u provedbi takvih projekata, s naglaskom na probleme koji su sve učestaliji, a u najvećoj mjeri se očituju kroz nedostatak stručne radne snage, značajno povećanje cijena materijala i opreme, ozbiljne poremećaje na tržištu koji u znatnoj mjeri usporavaju procese gradnje i dr. Uz navedeno vrlo su aktualne investicije iz novog EU programa financiranja manjih i srednjih investicija u vodnom – komunalnom sektoru, putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (tzv. NPOO) , a koje su do sada samo manjim dijelom započete, te se njihova realizacije tek očekuje u narednim godinama.

Značajnim povećanjem cijena električne energije dolazi do velikih promjena u financijskom funkcioniranju javnih isporučitelja, te smo suočeni s vrlo ozbiljnim problemima u održavanju dosadašnjih cijena vodnih usluga. Kod nekih isporučitelja je već došlo do značajnijih korekcija cijena, a kod mnogih se intenzivno radi na analiziranju stanja i predviđanju potreba za povećanjem cijena, te vjerujemo da će i ova tematika biti prisutna u velikoj mjeri i na ovogodišnjem stručnom skupu. S tim je u direktnoj vezi i „vječita“, ali uvijek interesantna, tema vodnih gubitaka u vodoopskrbi koja će također biti jedna od glavnih tema na ovogodišnjem skupu, obzirom da vodni gubici nisu samo tehnička već i vrlo značajna financijska kategorija.

Prethodno navedeno predstavlja samo dio od mnogo šireg konteksta poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga i provedbe kapitalnih investicija u vodno-komunalnom sektoru, ali će upravo te teme zasigurno obilježiti ovaj stručni skup i na taj način doprinijeti daljnjem razvoju cjelokupnog sektora, te omogućiti široj stručnoj javnosti uvid u stanje i perspektive koje se očekuju u narednim godinama.

Sukladno s svime navedenim vjerujemo da današnja aktualna problematika predstavlja pravi izazov autorima stručnih radova da se predstave i prezentiraju svoja saznanja, znanje, stručne radove i proizvode i na taj način budu dio okosnice ovog stručnog skupa, te stoga pozivamo zainteresirane autore da obrade i pripreme stručne radove, te na taj način obogate program skupa i doprinesu daljnjem razvoju predmetne problematike.

Također pozivamo stručne službe javnih isporučitelja vodnih usluga, profesore fakulteta, stručne službe nadležnih ministarstava i Hrvatskih voda, projektante, proizvođače i distributere opreme, institute, inspekcijske službe i dr., da svojim stručnim radovima i izlaganjima doprinesu razmjeni znanja, iskustava i informacija o navedenoj problematici.

S poštovanjem,

Mladen Milinović i stručni suradnici

Prijava stručnih radova

Prijave stručnih radova šalju se organizatoru kongresnoj turističkoj agenciji Revelin.

S prijavom je potrebno poslati sažetak stručnog rada do 100 riječi, s imenima, titulama i e-mail adresama autora i suradnika. Naslov i sažetak rada potrebno je dostaviti i na engleskom jeziku.

Prijave stručnih radova sa sažecima potrebno je poslati do:

16. kolovoza 2022.

Kompletne stručne radove potrebno je dostaviti zaključno do:

3. listopada 2022.

Svi prihvaćeni stručni radovi biti će objavljeni u Zborniku radova u elektronskom obliku.

NAČIN PISANJA I DOSTAVA STRUČNIH RADOVA

Formati A4, maksimalni font slova 12, najviše do 10 stranica u verzijama Microsoft Office 2003 ili višim.

Slike u JPEG ili TIF formatu u mjerilu 1:1, te u rezoluciji minimalno 300 dpi.

Obavezni sadržaj svih stručnih radova:

1. Na hrvatskom jeziku

  - ime i prezime autora i koautora s titulama

  - kontakt podatke autora i koautora (tvrtka, adresa, telefon, e-mail adresa)

  - uvod

  - sadržaj

2. Na hrvatskom i engleskom jeziku

  - ime i prezime autora i koautora s titulama

  - naslov referata

  - sažetak

Ukoliko autori žele napisati kompletan stručni rad i na engleskom jeziku, isti će biti objavljen u elektronskom obliku Zbornika radova.

Rok dostave stručnih radova na engleskom jeziku je 3. listopada 2022.

Okvirni program
Srijeda, 09.11.
16:00 – 20:00 Dolazak, akreditacija i smještaj sudionika
20:00 Večera
Četvrtak, 10.11.
08:00 Akreditacija sudionika
09:00 Svečano otvaranje Skupa
09:30 – 11:30 Stručna izlaganja i poslovna predstavljanja
11:30 – 12:00 Stanka za kavu
12:00 - 14:00 Stručna izlaganja i poslovna predstavljanja
14:30 Ručak
16:00 – 19:00 Poslovne aktivnosti u izložbenom prostoru uz prezentacije
20:00 Večera
Petak, 11.11.
09:00 – 11:30 Stručna izlaganja i poslovna predstavljanja
11:30 – 12:00 Stanka za kavu
12:00 – 14:00 Stručna izlaganja i poslovna predstavljanja
14:30 Ručak
16:00 – 19:00 Poslovne aktivnosti u izložbenom prostoru uz prezentacije
20.00 – 23:00 Gala večera uz proslavu Martinja
Subota, 12.11.
10:00 – 22:00 Cjelodnevni stručni obilazak
Nedjelja, 13.11.
Završetak programa
Ključni datumi
do 16.08.2022. Prijava stručnih radova uz dostavu naslova i sažetaka (na hrvatskom i engleskom jeziku)
do 3.10.2022. Dostava kompletnih stručnih radova
do 10.10.2022. Uplata kotizacije (1.995 kn / 266 €)
od 11.10.2022. Uplata kotizacije (2.500 kn / 334 €)
do 28.10.2022. Pismeni otkaz rezervacije smještaja bez naknade
do 20.10.2022. Dostava prezentacija radova u Power Point-u
Kotizacija

Kotizacija iznosi 1.995,00 Kn (PDV uključen), odnosno 265,00 € ukoliko se uplati do 10.10.2022. Od 11.10. kotizacija iznosi 2.500,00 Kn (PDV uključen), odnosno 332,00 €

Kotizaciju plaćaju svi sudionici Skupa bez obzira na broj dana sudjelovanja na Skupu ili broj djelatnika iz pojedine tvrtke ili ustanove.

Kotizacija mora biti plaćena prije dolaska na akreditaciju u hotel.

U cijenu kotizacije je uključeno:

* Odnosi se na sudionike Skupa koji su u aranžmanu Revelina.Sudionici koji će na Skupu boraviti u vlastitom aranžmanu, ako žele biti prisutni na gala večeri i stručnom obilasku, snosit će dodatni trošak.

Prisustvovanje ovom stručno-poslovnom Skupu osigurava prikupljanje bodova za stručno usavršavanje u građevinarstvu i strojarstvu.Svi sudionici Skupa odmah pri dolasku u hotel moraju pristupiti akreditaciji jer bez nje neće biti moguće prisustvovanje bilo kakvim aktivnostima Skupa.

Plaćanje

Uplate iz tuzemstva:
IBAN: HR 4123600001101461113
(uz obveznu naznaku imena sudionika i poziva na broj dobivene ponude)

Uplate iz inozemstva:
Zagrebačka banka d.d.,
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
SWIFT: ZABA HR2X, Revelin d.o.o. Ičići
IBAN: HR 4123600001101461113
(Sve bankovne troškove snosi uplatitelj.)

Prijava i rezervacija smještaja

Prijava sudjelovanja i rezervacija smještaja

S obzirom da se očekuje oko 500 sudionika smještaj će biti organiziran unutar kompleksa Olympia Vodice d.d. u Vodicama.

Prijave za sudjelovanje i rezervaciju smještaja u hotelu moguće je izvršiti na internet stranici Revelina ili putem čitko ispisanog i ovjerenog prijavnog lista kojeg možete poslati na email adresu ili putem faxa.

Prijava služi kao Ugovor o kupovini aranžmana i temeljem istog bit će Vam ispostavljen račun za izvršenu rezervaciju smještaja i kotizaciju.

Pisani otkaz rezervacije bez naknade moguć je najkasnije do 28.10.2022., nakon čega se otkaz dolaska naplaćuje u vrijednosti jednodnevnog aranžmana.Hotel Olimpia Sky (cijene u kunama)
Puni pansion po osobi Jednokrevetna soba Dvokrevetna soba
1 noćenje950700
2 noćenja19001400
3 noćenja28502100
4 noćenja38002800
Hotel Olimpia (cijene u kunama)
Puni pansion po osobi Jednokrevetna soba Dvokrevetna soba
1 noćenje800600
2 noćenja16001200
3 noćenja24001800
4 noćenja32002400


Marketing program

Ne propustite prisustvovati najvećem i najznačajnijem stručno – poslovnom Skupu srednje i južne Europe na temu vodoopskrbe i odvodnje te predstaviti svoje proizvode i usluge ispred rukovodećih ljudi iz područja vodnog gospodarstva.

Tvrtke koje će se, uz sklapanje ugovora o sponzorstvu, predstavljati na Skupu, imati će pravo na besplatnu reklamu u smislu kratkog predstavljanja tvrtke, odnosno proizvoda i usluga, na službenim elektronskim materijalima Skupa.

Sponzori Skupa imaju status punopravnih sudionika Skupa i obavezni su platiti kotizaciju.

Bilo koju vrstu poslovnih aktivnosti bit će moguće provoditi samo u skladu s posebnim Ugovorom s organizatorom i uz službenu akreditaciju.

Cjenik poslovnog predstavljanja može se dobiti u agenciji Revelin.