O događaju

Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, Komisija za plitku vodu, Komisija za otpadne vode u suradnji s Hrvatskim savezom građevinskih inženjera pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda ogranizira stručno-poslovni skup s međunarodnim sudjelovanjem uz prezentaciju proizvoda i usluga Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji.

Poštovani,

tradicionalni godišnji stručno-poslovni skup s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacija ove godine će biti održan u periodu od 23. do 27. listopada, u hotelu Elaphusa u Bolu na otoku Braču. Ovime nastavljamo s vrlo uspješnom praksom okupljanja stručnjaka s područja srednje i južne Europe koji se bave problematikom vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Stoga vas pozivamo da prisustvujete jednom od najznačajnijih događanja u sektoru vodnog gospodarstva u ovom dijelu Europe.
Tradicionalno se ovaj skup održava pod nazivom:
AKTUALNA PROBLEMATIKA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI

Prikaži više informacija →

Godišnji stručni skup Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacija već je godinama prepoznat kao glavno godišnje događanje na kojem se okupljaju stručnjaci iz većine europskih zemalja koji se bave vodnim gospodarstvom i stoga predstavlja centralno mjesto okupljanja i razmjene znanja i iskustava pojedinaca, tvrtki i ustanova. Iz godine u godinu je interes za sudjelovanje na skupu sve veći, a što dokazuje i brojka od 600-700 sudionika svake godine. Posebno je značajan interes autora stručnih radova za prezentacije svojih iskustava i dostignuća, kako iz Hrvatske tako i iz drugih zemalja, a što čini osnovu za razmjenu iskustava među stručnjacima, te konstantno upoznavanje prisutnih s najnovijim dostignućima na svim poljima vodnoga gospodarstva, a posebno na područjima problematike vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Uz bok prezentacijama stručnih radova, na stručnom skupu su već dulji niz godina prisutne i druge aktivnosti koje se ogledaju u raznovrsnom popratnom programu izlaganja proizvoda i usluga, te izuzetno dobro prihvaćene tematske radionice na kojima se u ugodnoj atmosferi prezentiraju najnovija dostignuća i razmatraju aktualni problemi u samoj struci. Vrlo značajnim se pokazala i razmjena kontakata i iskustava na području upravljanja javnim tvrtkama koje se bave vodoopskrbom i odvodnjom, a sve s ciljem poboljšanja i unaprjeđenja poslovanja tih tvrtki kao nosioca rada i razvoja u svojim sredinama.

Situacija danas, na polju vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, u Hrvatskoj je u znaku mnogih aktivnosti koje se provode s ciljem unaprjeđenja poslovanja cjelokupnog sektora vodnoga gospodarstva i povećanje standarda krajnjih korisnika, uz osiguranje ciljeva i obveza na koje se Hrvatska, kao punopravna članica Europske unije, obvezala. Svjedoci smo da se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju pokrenulo značajan broj vodno-gospodarskih infrastrukturnih projekata, ali isto tako da postoje ozbiljni problemi u provedbi, a što u konačnosti rezultira znatno sporijom i manje efikasnom implementacijom direktiva Europske unije. Zasigurno će i na stručnom skupu ova problematika biti prisutna u značajnoj mjeri, a sve kao rezultat zainteresiranosti struke, ali i šire javnosti, da se u što većoj mjeri i u što kraćem roku započnu i realiziraju ovakvi značajni projekti koji direktno utječu na rast i razvoj društva u cjelini.

Na pripremu i provedbu širokog spektra investicija u značajnoj mjeri ima utjecaja i zakonodavni okvir, koji kroz veliki niz zakona i pravilnika direktno utječe i na poslovanje i organiziranje javnih isporučitelja vodnih usluga, kao nositelja razvoja u vodnom gospodarstvu Republike Hrvatske. Jedno od najbitnijih područja za poslovanje javnih isporučitelja vodnih usluga u RH su procesi reforme vodnog sektora Republike Hrvatske, koji su već u tijeku, ali se tek u narednom periodu očekuje cijeli niz aktivnosti koje imaju zadatak u velikoj mjeri reformirati cijeli sektor.

Plan

Prema svemu navedenom očekujemo da tijekom stručnog skupa bude razmatrana stručna problematika širokog spektra, a sve putem stručnih prezentacija, tematskih radionica, sastanaka i diskusija, uz aktivno sudjelovanje velikog broja sudionika. Kao centralna događanja tijekom stručnog skupa bit će organizirani tematski okrugli stolovi u cilju detaljnijeg razmatranja pojedinih aktualnih tema iz vodnog gospodarstva, uz sudjelovanje priznatih stručnjaka iz područja struke, ali i predstavnika direktnih sudionika u procesima provedbe vodno-komunalnih projekata.

Planirano je da cjelokupni službeni dio programa sa stručnim izlaganjima bude podijeljen u okvirne tematske cjeline slijedom kojih će se i prikupljati stručni radovi, s time da su dobrodošli i radovi iz drugih područja interesa u vodnom gospodarstvu.Tematske cjeline

Okvirne tematske cjeline na ovogodišnjem stručnom skupu, a sve kao smjernice autorima za pisanje stručnih radova, su slijedeće:

  1. PROBLEMATIKA PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA
  2. TEHNIČKI I EKONOMSKI ASPEKTI GUBITAKA U VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA
  3. DALJINSKO OČITAVANJE POTROŠNJE VODE
  4. OBRADA I ZBRINJAVANJE MULJA NA UREĐAJIMA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
  5. PROBLEMATIKA KVALITETE I PROČIŠĆAVANJA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, TE KVALITETE OTPADNIH VODA
Obraćanje ogranizacijskog odbora

Vjerujemo da će prethodno navedene okvirne tematske cjeline pobuditi zanimanje i interes kod pojedinaca i tvrtki za pripremu i predstavljanje stručnih radova iz navedene problematike, te stoga upućujemo poziv zainteresiranim autorima da svojim stručnim radovima i sudjelovanjem obogate program skupa i na taj način doprinesu daljnjem razvoju predmetne problematike.

Uz to pozivamo stručne službe javnih isporučitelja vodnih usluga, profesore fakulteta, stručne službe nadležnih Ministarstava i Hrvatskih voda, projektante, proizvođače i distributere opreme, institute, inspekcijske službe, da se također uključe u rad skupa putem svojih stručnih radova i na taj način doprinesu razmjeni znanja, iskustava i informacija o navedenoj problematici.

Organizacijski odborSastav organizacijskog odbora

Obavijesti

Prva obavijest (PDF)

Prijave

Prijava stručnog referata (ili preuzmite PDF)

Prijava sudjelovanja i rezervacija smještaja (ili preuzmite PDF)Cijene

Hotel Elaphusa **** (cijene u kunama)
Aranžman po osobi Jednokrevetna soba Dvokrevetna soba
1 noćenje 750 620
2 noćenja 1.500 1.240
3 noćenja 2.100 1.620
4 noćenja 2.470 1.990
Hotel Borak *** (cijene u kunama)
Aranžman po osobi Jednokrevetna soba Dvokrevetna soba
1 noćenje 650 560
2 noćenja 1.300 1.120
3 noćenja 1.800 1.450
4 noćenja 2.100 1.770

Boravišna pristojba i PDV su uključeni u cijene.


Cijena aranžmana uključuje tri obroka dnevno.
Srijeda 23. 10. započinje večerom, a nedjelja 27. 10. 2019. završava doručkom.

Za odustajanje od rezervacije bez pravovremene pisane obavijesti agenciji Revelin, obračunat će se trošak u visini jednog noćenja.

Molimo Vas da prijavni list popunite za svaku osobu poimenično i pošaljete nam e-mailom, poštom, faksom ili putem online prijavnice dostupne na ovoj web stranici. Prijave će se primati dokle god bude raspoloživih soba u hotelima.